Tại sao lệnh chiếu từ cổng USB Type-C không hoạt động với thiết bị Apple M1 của tôi?

03-08-2022


Khả năng tương thích của cáp có thể là nguyên nhân. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên sử dụng cáp USB Type-C hoặc các loại cáp chính thức của Apple có hỗ trợ chức năng DisplayPort.

Các sản phẩm phù hợp

GV30, GV1, GV1

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP