Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Smartphone của tôi không thể kết nối với máy chiếu qua Bluetooth dù máy chiếu đang ở chế độ loa Bluetooth? Làm cách nào để giải quyết vấn đề này?

09-13-2021

Bạn hãy kiểm tra xem máy chiếu có đang được kết nối với các thiết bị khác qua Bluetooth hay không. Nếu đúng như vậy, hãy hủy kết nối và thử kết nối lại Smartphone của bạn. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với trung tâm bảo hành của BenQ tại khu vực của bạn. 

 

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-kn-00063/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-kn-00063 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-kn-00063/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP