Làm cách nào có được độ phủ 98% của gam màu DCI-P3 gốc từ máy chiếu của mình?

07-07-2021

Chế độ Người dùng của BenQ CinematicColor DCI-P3 có thể đạt tới 98% gam màu DCI-P3. Đây là thông số đã được các chuyên gia về máy chiếu của BenQ điều chỉnh trước để đảm bảo độ chính xác của màu sắc và tỷ lệ phủ màu mang lại hiệu suất tối ưu. Để có được độ bao phủ 98% của DCI-P3 gốc, vui lòng làm theo các bước sau để cài đặt lại độ bão hoà.

Đến menu hiển thị trên màn hình, sau đó chọn cài đặt “Picture”

Vào "Advanced"

Vào "Color Management"

Đặt các giá trị “Hue/ Saturation/ Gain” của từng Màu chính (R/G/B/C/M/Y) thành “200” (giá trị mặc định)

Các sản phẩm phù hợp

V7050i

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP