Làm cách nào để cài đặt Trình quản lý ứng dụng trên QS01 dongle?

09-07-2022


Có hai cách để cài đặt Trình quản lý ứng dụng trên BenQ QS01 dongle.

 


Cách 1: Đặt lại QS01 và làm theo Trình hướng dẫn cài đặt được hiển thị trong hình sau. 

Cách 2: tải xuống Trình quản lý ứng dụng từ Cửa hàng Google Play như được hiển thị.


Các sản phẩm phù hợp

TK700STi, TK850i, V7050i

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP