Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Làm cách nào để cài đặt Trình quản lý ứng dụng Apps Manager trên dongle QS01?

06-04-2021

Có hai cách để cài đặt Trình quản lý ứng dụng Apps Manager trên dongle BenQ QS01

 

Cách 1: Reset lại QS01 và làm theo Trình thiết lập Setup Wizard như hình dưới đâyCách 2: Tải xuống từ Play Store như hình dưới đây

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-kn-00055/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-kn-00055 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-kn-00055/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP