Tôi có thể sử dụng PlayStation 5 (PS5) với máy chiếu BenQ không?

04-15-2022


Có, bạn có thể tận hưởng PlayStation 5 (PS5) với máy chiếu BenQ thông qua việc kết nối HDMI.Các sản phẩm phù hợp

TK700STi, TK850i, TK850 , W2700, V7050i

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP