Giá Số lượng

Tôi có thể sử dụng PlayStation 5 (PS5) với máy chiếu BenQ không?

04-15-2022


Có, bạn có thể tận hưởng PlayStation 5 (PS5) với máy chiếu BenQ thông qua việc kết nối HDMI.Các sản phẩm phù hợp

TK700STi, TH685i, TK850i, TK850 | 4k, HDR-Pro, 98% Rec. 709, W2700, V7050i, X3000i, TK700, TH585P

Thông tin này có hữu ích không?

TOP