Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Chơi game PlayStation 5 (PS5) qua máy chiếu BenQ có thể tận hưởng độ phân giải 1080p cùng tốc độ làm mới 120Hz không?

02-22-2021

Vui lòng tham khảo các bước dưới đây:

1. Vào Cài đặt PS5> Resolution -> Đặt độ phân giải là Automatic.

2. Hãy chắc chắn rằng trò chơi là phiên bản PS5.

(Nếu bạn đã cài đặt phiên bản PS4 trên PS5, hãy nhấn vào nút “Upload Save” mới trong menu chính.)

3. Khởi động lại trò chơi nếu bạn thay đổi bất kỳ cài đặt nào trên PS5 của mình.

4. Nếu trò chơi hỗ trợ 120Hz, hãy kiểm tra phần cài đặt trong trò chơi để đảm bảo rằng chức năng làm mới 120Hz được bật.Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-kn-00049/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-kn-00049 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-kn-00049/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP