Giá Số lượng

Chiều dài tối đa của cáp HDMI để sử dụng trên InstaShow là bao nhiêu?

10-04-2019

Bạn nên sử dụng cáp HDMI có chiều dài tối đa 3 mét trên InstaShow/InstaShow S.Thông tin này có hữu ích không?

TOP