Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Làm thế nào để âm thanh phát ra từ máy chiếu thay vì máy tính xách tay khi phát video qua InstaShow / InstaShow S?

10-04-2019

Vui lòng điều chỉnh cài đặt âm thanh của máy tính xách tay thành "Đầu ra HDMI". Hệ điều hành Windows sẽ mặc định sử dụng đầu ra trước đó của bạn. Vì vậy, bạn chỉ cần chỉ cài đặt lại "đầu ra HDMI".Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-kn-00006/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-kn-00006 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-kn-00006/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP