Giá Số lượng

Máy chiếu BenQ có thể đồng bộ hóa với bao nhiêu cặp kính 3D cùng một lúc?

01-06-2021Mặc dù không có giới hạn về số lượng kính 3D bạn có thể kết nối với máy chiếu BenQ, nhưng hãy nhớ rằng bạn sử dụng càng nhiều, kết nối càng kém ổn định. Điều này đặc biệt áp dụng trong những trường hợp sau:

 

1. Kính 3D có mức pin yếu

2. Khoảng cách giữa kính 3D và màn hình chiếu quá lớn

3. Góc nhìn nằm ngoài phạm vi phủ sóng

4. Độ sáng màn hình đã giảm quá nhiều do thời gian

Thông tin này có hữu ích không?

TOP