Không có đầu ra âm thanh từ loa trong của máy chiếu. Tôi có thể khắc phục như thế nào?

01-06-2021Không có đầu ra âm thanh nào từ loa trong có thể do việc cài đặt sai. Vui lòng làm theo các bước sau trong menu OSD để phát âm thanh từ loa trong. System Setup: Basic menu


1. Sound >> Mute >> Disabled

2. Sound >> S/PDIF >> Disabled

3. Sound >> Volume >>  1 - 100

Các sản phẩm phù hợp

W2700, TK850 ,

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP