Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Không có đầu ra âm thanh từ loa trong của máy chiếu. Tôi có thể khắc phục như thế nào?

01-06-2021Không có đầu ra âm thanh nào từ loa trong có thể do việc cài đặt sai. Vui lòng làm theo các bước sau trong menu OSD để phát âm thanh từ loa trong. System Setup: Basic menu


1. Sound >> Mute >> Disabled

2. Sound >> S/PDIF >> Disabled

3. Sound >> Volume >>  1 - 100

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-kn-00003/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-kn-00003 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-kn-00003/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP