Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Khi tôi kết nối máy chiếu của mình với loa Bluetooth, đã xảy ra sự cố đồng bộ hóa nhép. Tôi có thể khắc phục sự cố này như thế nào?

01-06-2021

Điều này là kết quả của quá trình mã hóa và giải mã âm thanh và là điều khó tránh khỏi. Do điều kiện vật lý và khoảng cách, độ trễ bằng 0 là không thể, nhưng có hai cách chính để giảm thiểu vấn đề đồng bộ hóa nhép:

(1) Sử dụng thiết bị Bluetooth aptX hoặc aptX-LL để phát âm thanh. Lưu ý Máy chiếu BenQ chỉ hỗ trợ định dạng mã hóa âm thanh SBC (Sub-band Codec).

(2) Thay vì Bluetooth, hãy cân nhắc sử dụng loa hoặc tai nghe có dây.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-kn-00001/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-kn-00001 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-kn-00001/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP