Khi kết nối máy chiếu với loa Bluetooth, đã xảy ra sự cố đồng bộ hóa âm thanh. Làm cách nào để khắc phục?

06-13-2022


Đây là kết quả của quá trình mã hóa và giải mã âm thanh.

(1) Sử dụng thiết bị Bluetooth aptX hoặc aptX-LL để phát âm thanh. Lưu ý Máy chiếu BenQ chỉ hỗ trợ định dạng mã hóa âm thanh SBC (Sub-Band Codec).

(2) Thay vì Bluetooth, hãy cân nhắc sử dụng loa hoặc tai nghe có dây.

Các sản phẩm phù hợp

EH600, EW600, EX600, EW800ST, EX800ST, GV1, GV30, TK700STi, , V7050i

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP