Giá Số lượng

Sự khác biệt giữa điều khiển từ xa máy chiếu và điều khiển từ xa Android TV là gì?

10-29-2020Thiết bị điều khiển của máy chiếu được thiết kế với các hot keys và chỉ được sử dụng để điều khiển máy chiếu. Thiết bị điều khiển của dongle Android TV đóng vai trò điều khiển máy chiếu và điều khiển dongle, nhưng không cung cấp hot keys. 

Các sản phẩm phù hợp

TK850i, TH685i

Thông tin này có hữu ích không?

TOP