Giá Số lượng

Touch back có hỗ trợ đồng thời nhiều máy tính Windows không?

10-07-2020Touch back hoạt động khi màn hình ở chế độ Split screen. Tuy nhiên, chỉ một máy tính có thể được điều khiển bằng thao tác Touch back tại bất kỳ thời điểm nào. Chức năng Touch back chỉ hoạt động với màn hình Split screen đã chọn.

Thông tin này có hữu ích không?

TOP