Lượng băng thông kết nối internet tối thiểu cần thiết để kết nối thông suốt giữa Máy chủ và Nút bấm là bao nhiêu?

10-07-2020Kiểm tra lưu lượng truy cập Wi-Fi trong Quản lý web (Web Management) được thiết kế để giúp bạn kiểm tra tốc độ internet của mình. Chúng tôi đề xuất ít nhất 6Mbps cho nội dung 1080p 60Hz.

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP