Máy chiếu có hỗ trợ ổ đĩa ngoài USB không?

10-07-2020Ổ đĩa ngoài USB không được hỗ trợ.

Các sản phẩm phù hợp

W2700, TK850 ,

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP