Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Làm cách nào để tắt tiếng máy chiếu?

10-07-2020Có thể tắt tiếng máy chiếu bằng một trong các cách cài đặt sau:

1. Vào OSD-> System setup-> audio settings-> mute

2. Phím tắt tiếng trên điều khiển

Chức năng tắt tiếng sẽ đặt lại về chế độ mặc định (Tắt) khi máy chiếu được khởi động lại, có nghĩa là âm thanh sẽ được bật.

Do đó, nếu bạn muốn tắt tiếng máy chiếu vĩnh viễn, vui lòng giảm âm lượng âm thanh xuống 0. Mức âm lượng không được đặt lại trong các chu kỳ nguồn hoặc khi khởi động lại.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00163/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00163 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00163/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP