Làm cách nào để sử dụng ứng dụng BenQ Smart Control?

03-04-2022


Vui lòng tham khảo video bên dưới để xem hướng dẫn cách mirror màn hình bằng ứng dụng BenQ Smart Control.

Các sản phẩm phù hợp

, GV1, TK700STi, GV30

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP