Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Tại sao một số ứng dụng không có sẵn trong Play Store của tôi?

09-23-2020


Hệ điều hành Android có khả năng phát hiện vị trí thực của bạn và sẽ đưa ra lựa chọn trên Play Store tương ứng với khu vực đó. Tính khả dụng của các ứng dụng khác nhau tùy thuộc theo vị trí địa lý. Ngoài ra, Google Movies & TV app sử dụng máy chủ khác với Play Store thông thường và các ứng dụng dành cho Android TV dongle của bạn có thể khác với các ứng dụng được cung cấp cho điện thoại và máy tính bảng Android. Các yếu tố về khu vực địa lý và loại thiết bị có thể ảnh hưởng đến lựa chọn ứng dụng được cung cấp, đó là lý do tại sao một số ứng dụng bạn mong đợi có thể không xuất hiện trong một số trường hợp nhất định

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00159/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00159 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00159/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP