Tại sao một số ứng dụng không có sẵn trong Play Store của tôi?

03-04-2022


Hệ điều hành Android có khả năng phát hiện vị trí thực của bạn và sẽ đưa ra lựa chọn trên Play Store tương ứng với khu vực đó. Tính khả dụng của các ứng dụng khác nhau tùy thuộc theo vị trí địa lý. Ngoài ra, Google Movies & TV app sử dụng máy chủ khác với Play Store thông thường và các ứng dụng dành cho Android TV dongle của bạn có thể khác với các ứng dụng được cung cấp cho điện thoại và máy tính bảng Android. Các yếu tố về khu vực địa lý và loại thiết bị có thể ảnh hưởng đến lựa chọn ứng dụng được cung cấp, đó là lý do tại sao một số ứng dụng bạn mong đợi có thể không xuất hiện trong một số trường hợp nhất định

Các sản phẩm phù hợp

TK700STi, , GV30, V7050i

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP