Làm thế nào để kiểm tra mức pin của điều khiển từ xa được kết nối trên Android TV?

07-19-2022


Hãy tham khảo video dưới đây để kiểm tra mức pin của điều khiển từ xa được kết nối trên Android TV:

Các sản phẩm phù hợp

, TK700STi, GV30, V7050i

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP