Làm cách nào để đổi tên điều khiển từ xa được liên kết với thanh Android TV?

07-19-2022


Vui lòng tham khảo video dưới đây để đổi tên điều khiển từ xa được liên kết với thanh Android TV:

Các sản phẩm phù hợp

, GV30, TK700STi, V7050i

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP