Làm cách nào để thay đổi đầu vào độ phân giải từ Android TV?

07-19-2022


Vui lòng tham khảo video dưới đây để thay đổi đầu vào độ phân giải từ Android TV:

Các sản phẩm phù hợp

, TK700STi, GV30, V7050i

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP