Giá Số lượng

Tôi có thể làm gì nếu bộ nhớ trong của Android TV dongle gần đầy?

03-04-2022


Bộ nhớ trong được sử dụng để cài đặt ứng dụng. Nếu bạn cần giải phóng dung lượng lưu trữ, cách duy nhất để làm vậy là gỡ cài đặt các ứng dụng mà bạn không dùng tới.  Vui lòng tham khảo các bước sau để xóa các ứng dụng bạn không còn sử dụng hoặc cần tới:

Settings > Device Preference > Storage > Internal Shared Storage > Apps > Chọn ứng dụng bạn muốn gỡ cài đặt > Uninstall

Các sản phẩm phù hợp

TH685i, TK700STi, TK850i, GV30, GS50, X3000i, V7050i, GV11, GP500

Thông tin này có hữu ích không?

TOP