Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Tôi có thể điều khiển máy chiếu của mình bằng điện thoại di động không?

09-23-2020


Có.  Android TV dongle hỗ trợ ứng dụng BenQ Smart Control. Sau khi dongle được cài đặt, bạn có thể ghép nối nó với điện thoại bằng ứng dụng Smart Control. Để biết thêm thông tin, bạn vui lòng tham khảo biểu tượng "Wireless Projection" trên màn hình máy chiếu nhé!

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00149/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00149 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00149/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP