Tôi có thể điều khiển máy chiếu của mình bằng điện thoại di động không?

03-04-2022


Có.  Android TV dongle hỗ trợ ứng dụng BenQ Smart Control. Sau khi dongle được cài đặt, bạn có thể ghép nối nó với điện thoại bằng ứng dụng Smart Control. Để biết thêm thông tin, bạn vui lòng tham khảo biểu tượng "Wireless Projection" trên màn hình máy chiếu nhé!

Các sản phẩm phù hợp

TK700STi, , GV30, V7050i

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP