Giá Số lượng

Tôi có thể kết nối Chromecast, Amazon Fire Stick, Roku hoặc Apple TV với cổng HDMI cho Android TV dongle không?

03-08-2022


Việc này không được khuyến khích và BenQ sẽ không cung cấp bảo hành nếu cổng HDMI bị chiếm bởi thiết bị phát trực tuyến thứ 3 không phải là Android TV dongle của BenQ, bởi lẽ thiết bị phát trực tuyến thứ 3 có thể không phù hợp với không gian hoặc thiết kế dành cho BenQ Android TV dongle. Tuy nhiên, bạn có thể kết nối thiết bị phát trực tuyến của mình với các cổng HDMI khác không dành cho BenQ Android TV dongle.

Các sản phẩm phù hợp

TH685i, TK700STi, TK850i, GV30, GS50, V7050i, X3000i, GV11, GP500

Thông tin này có hữu ích không?

TOP