Giá Số lượng

Tôi có thể điều khiển máy chiếu qua Android TV dongle bằng giọng nói không?

03-04-2022


Rất tiếc là không, Android TV dongle không hỗ trợ điều khiển máy chiếu bằng giọng nói.

Các sản phẩm phù hợp

TH685i, TK700STi, TK850i, GV30, GS50, X3000i, V7050i, GV11, GP500

Thông tin này có hữu ích không?

TOP