Tôi có thể sử dụng tìm kiếm Google Voice không?

03-04-2022Có thể, tìm kiếm Google Voice khả dụng ở bất kỳ khu vực hoặc vị trí nào mà dịch vụ đã chính thức ra mắt.

Để biết danh sách lệnh, vui lòng truy cập liên kết:

https://assistant.google.com/learn/

Các sản phẩm phù hợp

, TK700STi, GV30, V7050i

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP