Giá Số lượng

Tôi có thể sử dụng Google Assistant không?

03-04-2022


Có thể! Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng Google Assistant chỉ hoạt động ở các khu vực và địa điểm mà dịch vụ này đã chính thức ra mắt bạn nhé.

Các sản phẩm phù hợp

TK850i, TH685i, GV30, GS50, X3000i, V7050i, GV11, GP500

Thông tin này có hữu ích không?

TOP