Tôi có thể sử dụng Google Assistant không?

03-04-2022


Có thể! Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng Google Assistant chỉ hoạt động ở các khu vực và địa điểm mà dịch vụ này đã chính thức ra mắt bạn nhé.

Các sản phẩm phù hợp

, GV30, V7050i

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP