Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Làm cách nào để ghép nối lại Điều khiển từ xa của tôi với Android TV dongle nếu chúng bị ngắt kết nối?

09-23-2020


Android TV dongle sẽ dò và kết nối lại với điều khiển từ xa sau mỗi 2 phút nếu hai thiết bị này bị ngắt kết nối sau khi được ghép nối. Nhấn "OK" trong 3 giây để ghép nối lại điều khiển từ xa của bạn khi repairing page hiện lên trên màn hình.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00143/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00143 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00143/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP