Tôi có thể chỉ tắt nguồn của Android TV dongle không?

03-04-2022


Rất tiếc không thể.  Android TV dongle được cấp nguồn bởi máy chiếu và sẽ bật và tắt cùng lúc với máy chiếu. Người dùng không thể tự bật hoặc tắt nó.

Các sản phẩm phù hợp

TK700STi, , GV30, V7050i

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP