Tôi có thể chơi trò chơi Google Stadia trên Android TV dongle không?

07-19-2022


Google Stadia không được hỗ trợ trên Android TV dongle.

Các sản phẩm phù hợp

TK700STi, , GV30, V7050i

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP