Tôi có thể điều khiển dongle Android TV bằng Amazon Alexa không?

09-05-2022

Không thể sử dụng Amazon Alex để điều khiển Android TV, nhưng nó có thể hoạt động như một loa Bluetooth chỉ phát âm thanh. Để ghép nối Bluetooth với Android TV, vui lòng truy cập:

Các sản phẩm phù hợp

TK700STi, TK850i, GV30, V7050i

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP