Giá Số lượng

Làm cách nào để xóa các ứng dụng đã cài đặt?

03-04-2022

Vui lòng làm theo các bước sau để gỡ cài đặt ứng dụng:

Settings > Apps > Chọn ứng dụng mà bạn muốn gỡ cài đặt > nhấn nút "OK" trên điều khiển > Chọn "uninstall"

Các sản phẩm phù hợp

TK700STi, TK850i, GV30, GS50, X3000i, V7050i, GV11, GP500

Thông tin này có hữu ích không?

TOP