Máy chiếu W1600UST có treo trần được không?

03-02-2020

Được. Dù sản phẩm máy chiếu W1600UST được thiết kế để bàn, bạn vẫn có thể thoải mái treo trần và thực hiện trình chiếu mặt trước hoặc sau.

Các sản phẩm phù hợp

W1600UST

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP