Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Nội dung 4K HDR tương thích với máy chiếu gồm những loại nào?

11-07-2019

Để nhận diện nội dung HDR, vui lòng đảm bảo nguồn phát truyền tải tín hiệu 4K HDR tương thích đến máy chiếu.

1. Độ phân giải tương thích: 4K x 2K (3840 x 2016 theo đơn vị pixels) ở tần số quét 24/25/30/50/60 (Hz).

2. Tín hiệu HDR tương thích:

• 4K/60p (60 Hz) 4:4:4 hỗ trợ tối đa 8bits

• 4K/60p (60 Hz) 4:2:2 hỗ trợ tối đa 12bits

• 4K/60p (60 Hz) 4:2:0 hỗ trợ tối đa 12bits

• 4K/24p (24 Hz) 4:4:4 hỗ trợ tối đa 12bits

• 4K/24p (24 Hz) 4:2:2 hỗ trợ tối đa 12bits

• 4K/24p (24 Hz) 4:2:0 hỗ trợ tối đa 12bitsTìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00082/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00082 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00082/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP