Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Máy chiếu hỗ trợ những phương tiện media và thiết bị nào?

10-21-2019

Vui lòng tham khảo bảng bên dưới để biết thêm thông tin về các phương tiện media và thiết bị tương thích với máy chiếu. Media Platforms YouTube Netflix iTunes Movie
Google Movie Amazon Prime iQiyi
Media Platforms
Airplay on iOS
YouTube
V
Netflix
 
iTunes Movie
 
Google Movie
 
Amazon Prime
 
iQiyi
V
Media Platforms
Airplay on macOS
YouTube
V
Netflix
V
iTunes Movie
V
Google Movie
V
Amazon Prime
 
iQiyi
V
Media Platforms
Google Cast on Android mobile devices
YouTube
V
Netflix
 
iTunes Movie
 
Google Movie
 
Amazon Prime
 
iQiyi
V
Media Platforms
Google Cast by Google Chhrome Browser on PC or Laptop
YouTube
V
Netflix
V
iTunes Movie
V
Google Movie
V
Amazon Prime
 
iQiyi
V
Media Platforms
USB-C DP from Android mobile devices
YouTube
V
Netflix
V
iTunes Movie
 
Google Movie
V
Amazon Prime
V
iQiyi
V

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00073/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00073 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00073/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP