Làm cách nào để thiết lập TK850 tự động phát hiện và hiển thị tín hiệu 4K HDR10/HLG?

02-03-2021

"TK850 sẽ chỉ tự động phát hiện và hiển thị các tín hiệu tương thích. Vì vậy, nếu không có hình ảnh nào sau khi kết nối nguồn hình ảnh với HDMI-1 hoặc HDMI-2 thì vui lòng kiểm tra từng bước để đảm bảo bạn đang gửi tín hiệu 4K HDR tương thích đến máy chiếu.

* USB 3.0 (Media Reader) chỉ hỗ trợ HDR10.

Trước tiên, hãy nhấn nút Menu trên điều khiển từ xa và chọn Menu Thông tin để xác định xem bạn có đang nhận tín hiệu HDR hay không.

• Kiểm tra Menu Thông tin của máy chiếu để đảm bảo đầu ra đầu phát 4K của bạn được đặt ở độ phân giải tương thích như sau.Định dạng hiển thị (tốc độ làm mới)  Tốc độ làm mới (tính bằng HZ)  Độ phân giải (tính bằng pixel)
Định dạng hiển thị (tốc độ làm mới)
4K x 2K
 Tốc độ làm mới (tính bằng HZ) 
24/25/30/50/60
Độ phân giải (tính bằng pixel)
3840 x 2160

• Kiểm tra Menu Thông tin máy chiếu để đảm bảo rằng máy chiếu tự động phát hiện hệ màu chính xác (đầy đủ hoặc giới hạn RGB / YUV) dưới dạng tín hiệu tương thích. Trong thời gian chờ đợi, bạn cũng có thể kiểm tra đầu ra của đầu phát 4K bằng cách tham khảo hướng dẫn sử dụng hoặc liên hệ với nhà cung cấp để biết khả năng tương thích của tín hiệu đầu ra HDR.

Định dạng hiển thị (tốc độ làm mới) Lấy mẫu Chrom 8 Bit 10 Bit 12 Bit
Định dạng hiển thị (tốc độ làm mới)
4K/60 (60 Hz)
Lấy mẫu Chrom
4:4:4
8 Bit
10 Bit
Không
12 Bit
Không
Định dạng hiển thị (tốc độ làm mới)
4K/60 (60 Hz)
Lấy mẫu Chrom
4:2:2
8 Bit
10 Bit
12 Bit
Định dạng hiển thị (tốc độ làm mới)
4K/60 (60 Hz)
Lấy mẫu Chrom
4:2:0
8 Bit
10 Bit
12 Bit
Định dạng hiển thị (tốc độ làm mới)
4K/24 (24 Hz)
Lấy mẫu Chrom
4:4:4
8 Bit
10 Bit
12 Bit
Định dạng hiển thị (tốc độ làm mới)
4K/24 (24 Hz)
Lấy mẫu Chrom
4:2:2
8 Bit
10 Bit
12 Bit
Định dạng hiển thị (tốc độ làm mới)
4K/24 (24 Hz)
Lấy mẫu Chrom
4:2:0
8 Bit
10 Bit
12 Bit

Thứ hai, nếu vẫn không có hình ảnh nào sau khi kiểm tra tín hiệu tương thích thì vui lòng kiểm tra phiên bản cáp HDMI của bạn, chúng tôi sẽ đề xuất các phiên bản cáp HDMI tương thích cho 4K HDR trong biểu đồ sau. "

Các sản phẩm phù hợp

TK850

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP