Làm thế nào để chiếu video Netflix bằng trình duyệt Google Chrome?

10-04-2019

Vui lòng thực hiện các bước sau để trình chiếu video Netflix bằng trình duyệt Google Chrome:

(1) Đảm bảo máy chiếu và máy tính Windows/ Mac của bạn sử dụng chung một mạng kết nối. 

(2) Truy cập trang web Netflix

(3) Chọn "Tùy chỉnh và kiểm soát Google Chrome" ("Customize and control Google Chrome") trên trình duyệt Google Chrome.

(4) Chọn "Cast tab" và "Máy chiếu BenQ mẫu mã số-xxxx" để bắt đầu Google Cast trên tab Chrome. Bạn sẽ thấy biểu tượng màn hình màu xanh da trời trong thanh tab đã chọn.

(5) Chọn "Cả hai màn hình" ("Both Screens") khi cửa sổ window hiện lên.Các sản phẩm phù hợp

GV1

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP