Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Làm thế nào để chiếu video Netflix bằng Airplay trên macOS?

10-04-2019

Vui lòng thực hiện các bước sau để trình chiếu video Netflix trên hệ điều hành macOS bằng tính năng Airplay:

(1) Đảm bảo máy chiếu và thiết bị macOS của bạn sử dụng chung một mạng kết nối. Mạng Wifi 5G được khuyến khích sử dụng.

(2) Nhấp vào biểu tượng Airplay trên thanh biểu tượng của macOS.

(3) Chọn "Máy chiếu BenQ mẫu mã số-xxxx" để bắt đầu Airplay.

 

Các phương thức mirroring sau cũng có thể áp dụng với Airplay Netflix:

- Trình chiếu mirror Hiển thị tích hợp Retina (Built-in Retina Display)

- Trình chiếu mirror Máy chiếu BenQ mẫu mã số-xxxx 

- Sử dụng trình chiếu riêng biệtTìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00054/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00054 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00054/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP