Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Tại sao máy chiếu không có ứng dụng Google Play?

10-04-2019

Tuy thuộc nền tảng Android, máy chiếu này hiện tại vẫn chưa tích hợp các dịch vụ và sản phẩm của Google.

Nhưng bạn không cần lo lắng, BenQ đã cài sẵn Aptoide TV trên máy chiếu. Nhờ đó, bạn vẫn có thể sử dụng các apps truyền phát video như Netflix, Youtube, Dailymotion và KODI.Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00053/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00053 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00053/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP