Làm thế nào để kết nối loa Bluetooth hoặc tai nghe headphones với máy chiếu?

03-09-2020

Vui lòng kích hoạt Bluetooth trên máy chiếu, sau đó kết nối loa Bluetooth hoặc tai nghe headphones (GV1, TK810, TK805)

Nếu máy chiếu đang ở chế độ Projector, bạn có thể kết nối loa Bluetooth hoặc tai nghe headphones (GV1)

Tìm hiểu thêm về cách kết nối loa Bluetooth hoặc tai nghe headphones với máy chiếu:Các sản phẩm phù hợp

GV1

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP