Giá Số lượng

Tại sao tôi không thể sử dụng X-rite i1 Display Plus để hiệu chỉnh màn hình của mình thông qua phần mềm PMU (Palette Master Ultimate)?

09-08-2023

PMU (Palette Master Ultimate) hiện không hỗ trợ X-rite i1 Display Plus nhưng có hỗ trợ X-rite i1 Display Pro.

Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp X-rite hoặc Calibrite để nâng cấp bộ hiệu chuẩn của bạn lên X-rite i1 Display Pro.Các sản phẩm phù hợp

SW240, SW270C | 27 inch, 2K HDR, 99% Adobe RGB, tấm nền IPS, 10-bit màu

Thông tin này có hữu ích không?

TOP