Giá Số lượng

Tôi có thể chạy Palette Master Ultimate trên hệ điều hành giả lập như BootCamp, Parallels hoặc VMware không?

05-30-2023


Không. Phần mềm hiệu chỉnh Palette Master Ultimate không thể phát hiện màn hình khi chạy trên hệ điều hành giả lập như BootCamp, Parallels và Vmware. Vì vậy chúng tôi chỉ khuyên bạn nên sử dụng phần mềm này trên hệ điều hành gốc, không nên sử dụng trên hệ điều hành giả lập.

Các sản phẩm phù hợp

SW240, SW270C | 27 inch, 2K HDR, 99% Adobe RGB, tấm nền IPS, 10-bit màu

Thông tin này có hữu ích không?

TOP