Giá Số lượng

Tôi có thể hiệu chỉnh màn hình mà không cần sử dụng màn chắn sáng không?

05-30-2023


Màn hình có thể được hiệu chỉnh mà không cần sử dụng màn chắn sáng. Tuy nhiên, kết quả hiệu chỉnh có thể không tối ưu vì sử dụng màn chắn sáng sẽ làm giảm tác động của ánh sáng của môi trường xung quanh.

Các sản phẩm phù hợp

PV270, SW240, SW2700PT | 27 inch, 2K QHD, tấm nền IPS, 99% Adobe RGB, 14-Bit 3D LUT, Delta E ≤ 2, SW270C | 27 inch, 2K HDR, 99% Adobe RGB, tấm nền IPS, 10-bit màu , SW271 | 27 inch, 4K HDR, 99% Adobe RGB, tấm nền IPS, 10-bit màu, SW320

Thông tin này có hữu ích không?

TOP