Giá Số lượng

Tại sao Macbook M1 Pro, Macbook M1 Max, Mac Studio M1 Max và M1 Ultra của tôi không thể nhận ra hai màn hình riêng lẻ có cùng tên model trong Display Pilot?

04-17-2023


Vui lòng tải xuống phiên bản 1.1.2.4 của Display Pilot hoặc phiên bản mới hơn để có thể khắc phục sự cố.

Các sản phẩm phù hợp

PD2720U, PD3220U, PD2725U, Giả lập hiển thị Display Pilot, PD2700Q , PD2700U, PD2705Q, PD2705U, PD3420Q

Thông tin này có hữu ích không?

TOP