Giá Số lượng

Làm thế nào để thiết lập màn hình kép với cổng Thunderbolt 3?

04-17-2023Để kết nối hai màn hình qua Thunderbolt, hãy dùng cáp Thunderbolt 3/4 đã được chứng nhận và làm theo các bước dưới đây.


1. Bật nguồn tất cả các màn hình.


2. Kết nối Thunderbolt out trên máy tính xách tay của bạn với Thunderbolt in trên màn hình 1.


3. Kết nối Thunderbolt out trên màn hình 1 với Thunderbolt in trên màn hình 2.

Các sản phẩm phù hợp

PD2720U, PD3220U, PD2725U

Thông tin này có hữu ích không?

TOP