Giá Số lượng

Tôi có thể sử dụng chức năng Eye Care và Bright Intelligence trên mọi cổng đầu vào và Chế độ hình ảnh của GW2480 hay có hạn chế nào không?

03-27-2023


Tất cả các cổng đầu vào của GW2480 đều hỗ trợ chức năng Eye Care và Bright Intelligence sẵn có trên menu OSD. Tuy nhiên, chức năng Bright Intelligence không hoạt động nếu bạn đặt chế độ Picture thành các chế độ sau: sRGB/ECO/User. Chức năng Bright Intelligence sẽ tự động “TẮT” ngay cả khi bạn đã đặt chức năng này thành “BẬT”.

Các sản phẩm phù hợp

GW2480

Thông tin này có hữu ích không?

TOP