Giá Số lượng

Làm thế nào để hiển thị hình ảnh ở màu 10 bit?

02-10-2023

Vui lòng thực hiện theo các bước dưới đây để hiển thị hình ảnh ở màu 10-bit:


(1) Đảm bảo file RAW/TIF hỗ trợ 10-bit (30-bit).(2) Cài đặt phần mềm hỗ trợ 10-bit (30-bit), chẳng hạn như Photoshop hoặc Lightroom.(3) Cài đặt card đồ họa hỗ trợ 10 bit (30 bit), chẳng hạn như dòng Nvidia Quadro hoặc AMD FireGL/Radeon Pro.(4) Kết nối PC/máy tính xách tay của bạn với màn hình bằng DisplayPort/HDMI/USB TypeC/Thouderbolt3 để hiển thị ảnh (Vui lòng truy cập trang web BenQ và tải xuống file độ phân giải của màn hình để chọn đầu vào khả dụng)

Các sản phẩm phù hợp

PD2700Q , PD2700U, PD2705U, PD2720U, PD2725U, PD3200Q, PD3200U, PD3220U, PD3420Q , PV270, SW240, SW2700PT | 27 inch, 2K QHD, tấm nền IPS, 99% Adobe RGB, 14-Bit 3D LUT, Delta E ≤ 2, SW270C | 27 inch, 2K HDR, 99% Adobe RGB, tấm nền IPS, 10-bit màu , SW271 | 27 inch, 4K HDR, 99% Adobe RGB, tấm nền IPS, 10-bit màu, SW320

Thông tin này có hữu ích không?

TOP