Giá Số lượng

Làm cách nào để mua cáp micro USB extension cho HotKey Puck/HotKey Puck G2?

01-30-2023


Cổng micro USB của màn hình không tuân theo các giao thức USB tiêu chuẩn và chiều dài cáp có liên quan đến độ yếu của tín hiệu. Do đó, BenQ không đảm bảo cáp micro USB extension của bên thứ 3 có thể hoạt động mà không ảnh hưởng đến chức năng và chất lượng.

Các sản phẩm phù hợp

PD2705U, PD2720U, PD2725U, PD3200Q, PD3200U, PD3220U, PD3420Q , SW2700PT | 27 inch, 2K QHD, tấm nền IPS, 99% Adobe RGB, 14-Bit 3D LUT, Delta E ≤ 2, SW270C | 27 inch, 2K HDR, 99% Adobe RGB, tấm nền IPS, 10-bit màu , SW271 | 27 inch, 4K HDR, 99% Adobe RGB, tấm nền IPS, 10-bit màu, SW320

Thông tin này có hữu ích không?

TOP