Giá Số lượng

Phạm vi phát hiện cảm biến ECO tối đa là bao nhiêu? Tại sao cảm biến ECO trên màn hình không hoạt động như dự kiến?

08-02-2022

Khoảng cách tối đa là 120cm.


Cảm biến ECO sử dụng tính năng phát hiện tiệm cận hồng ngoại để tính toán phạm vi dựa trên phản xạ.


Bởi vì tia hồng ngoại có thể bị nhiễu do có hoặc không có phản xạ, nếu năng lượng phản xạ yếu, nó có thể không đăng ký với cảm biến ECO. Chúng tôi khuyên bạn nên mặc quần áo càng sáng màu để phát hiện càng tốt hơn. 

Các sản phẩm phù hợp

PD3200Q, PD3200U, PV270

Thông tin này có hữu ích không?

TOP