Giá Số lượng

Tại sao thông báo nguồn USB luôn xuất hiện trên màn hình của tôi khi cắm thiết bị USB? Làm cách nào để tắt thông báo nguồn USB?

01-30-2023

Thực hiện theo các bước bên dưới để bật phân phối nguồn USB ở chế độ chờ standby để loại bỏ thông báo:


 
● OSD menu>System>USB-C Awake>ON (PD3420Q/PD2705Q/PD2705U/PD3205U/SW270C/SW321C/SW271C/EX480UZ/PD2705UA/PD3205UA/PD2706U/PD2706UA)


● OSD menu>System>USB Awake>ON (PD3200U/PD3200Q/PD2700U)● OSD menu>System>Power Awake> Thunderbolt3 / USB > ON (PD3220U/PD2720U/PD2725U/PD2506Q)● OSD menu>System>Quick Awake > ON (SW272U/SW272Q) 

Lưu ý: màn hình là thiết bị thụ động và sẽ không chủ động cấp nguồn cho các thiết bị USB ngoại trừ các phụ kiện USB bắt buộc.

Các sản phẩm phù hợp

PD3420Q , PD2705Q, PD2705U, PD3200U, PD3200Q, PD3220U, PD2720U, PD2725U, SW270C | 27 inch, 2K HDR, 99% Adobe RGB, tấm nền IPS, 10-bit màu , PD2700U

Thông tin này có hữu ích không?

TOP